ในยามที่เรา เกิดความรู้สึกไม่พอใจใคร หรือใครทำเราเจ็บซ้ำน้ำใจ ก็อโหสิกรรมให้เขาไป

1 มิถุนายน 2019 | ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อพูดถึงเรื่องราวของความทุกข์ร้อนในใจ คนเราเกิดมาก็ต้องประสบพบเจอกับกองทุกข์ มากมายมหาศาล ธรรมะ คำสอนของพระพุทธองค์จึงสอนให้ทุกชีวิตเข้าใจและอยู่ร่วมกับทุกข์เมื่อละวางใจได้ก็จะทุกข์น้อยจนรู้สึกๆ เฉยๆ

กับทั้งทุกข์และสุขที่ผ่านเข้ามพระนักปฏิบัติครูบาท่านทั้งหลายท่านเห็นถึงเหตุและผลตรงนี้ จึงอยากตัดจากกองทุกข์ทั้งมวลต้นเหตุแห่งทุกข์คือการตัดไฟแต่ต้น นั่นคือไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุกข์อีกโกรธโมโหอาฆาตมาดร้ายใครก็อโหสิกรรมเขา ใครทำให้เจ็บซ้ำน้ำใจเบียดเบียนชีวิตเราและคนที่เรารัก ก็ไม่คิดแก้แค้นเอาคืน

ความโกรธ ไม่ใช่ โง่หรอก เพียงแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นประโยชน์อันใดที่จะตามแก้แค้นเอาคืนเพื่อให้ได้ความสะใจเพียงชั่วครู่แต่ต้องเวียนว่ายในวัฏจักรนั้นยาวนานคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมที่ทำทุกเหตุในชีวิตไม่มีความบังเอิญมีแต่ถูกกำหนดด้วยผลของก รรมที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น เมื่อบุญมากบุญก็จะช่วยนำพาเราให้ห่างความทุกข์

วางลงเถอะหนาใจที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจะแบกให้หนักถือให้เหนื่อยอยู่ทำไม หนทางหลุดพ้น คือ ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้าแล้วถามตัวเองเถิดอยากหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่เราขุดฝังตัวเองไหม

ที่มาและขอบคุณ thati ikegood.com

Loading...