รักษาสถาบัน ค่านิยมไทย”ในหลวง”ทรงมีพระราชดำรัสต่อราชองครักษ์-นายกฯ

15 เมษายน 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.62 ที่ผ่านมา ทางเพจ Wassana Nanuam ของนักข่าวสาวสายทหาร ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความโดยได้ระบุว่า  “ร.10”ทรงแนะ“นายก-ผบ.เหล่าทัพ-นาย ทหาร-ตร.ราชองครักษ์”วปร.” รักษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ รักษาสถาบัน ชี้ ค่านิยมของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะราชองครักษ์ นำ นายทหารราชองครักษ์ ชุดใหม่ ที่เป็น ทั้งนายทหารเกษียณราชการ และ ทหารในราชการ และตำรวจ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ และได้รับพระราชทานเครื่องหมาย “วปร.” เป็น นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ ศาลาดุสิดาลัย

โดยทรงมีพระราชดำรัสว่า “หน้าที่ราชองครักษ์ มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรม ของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเรา ก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมา พ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรคมามากมาย

เพราะฉะนั้นราชองครักษ์ ก็คือรักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวม ต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรม และนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องธำรงรักษาต่อไป”

ที่มาและขอบคุณ  ข่าวราชสำนักฯ , Wassana Nanuam

Loading...