ปลื้มปีติ”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”พระราชทานปริญญาบัตร”บัณฑิต”นั่งวีลแชร์

12 เมษายน 2019 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 12 เม.ย.62  ในโลกออนไลน์กำลังมีกระแสปลื้มปีติหลังมีภาพความประทับใจปวงชนชาวไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่นั่งรถวีลแชร์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยปีนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 2 คน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวม 4,451 คน

ที่มาและขอบคุณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Loading...